top of page
IMG-20211219-WA0000.jpg

Välkommen

About

Presentation

Jag heter Maria Björkryd och är legitimerad psykolog och psykoterapeut med 17 års erfarenhet i yrket. Mestadels har jag arbetat i specialistpsykiatrin med diagnostik och behandling av de flesta former av problematik och psykiskt lidande. Jag driver nu en privat psykoterapimottagning i Västerås. 

 

Om du besväras av exempelvis ångest, depressionssymptom, stress, utmattning, relationssvårigheter, symptom efter psykiskt trauma, sömnsvårigheter, beteendeproblem, fobier eller upplever en kris i livet är du välkommen att höra av dig till mig. Ibland räcker det med en korttidsbehandling för att komma vidare och må bättre, ibland krävs en längre tids behandling. 

 

Också du med mildare problem, som kan ha behov av hjälp att hitta balans och kanske en ny riktning i livet, är välkommen att kontakta mig. Kanske eftersträvar du i första hand ökad självkännedom eller ökat välmående. 

 

Jag har specialkompetens med avseende på psykiskt trauma, anknytningsskador och dissociation. I arbetet med sådan problematik använder jag mig av flera olika behandlingsmetoder, bland annat EMDR och DBR.

 

Jag välkomnar även par som behöver hjälp med en kris i relationen, eller som bara önskar utveckla sin relation.

 

Jag har även erfarenhet av utredning med fokus på neuropsykiatriska funktionshinder. Om du funderar över om du har ett sådant kan jag bistå med en bedömning fokuserad på detta

Psykolog Västerås Maria Björkryd
Behandling

Behandling: psykoterapi, stöd och coachning

Psykoterapi

Psykoterapi är ett verksamt sätt att hjälpa människor till läkning och förändring. Psykoterapi kan gå till på många olika sätt beroende på vem man är- hur ens resurser, svårigheter och personliga preferenser ser ut. Under ett eller några bedömningssamtal kan vi skapa klarhet i hur vi bäst arbetar för att hjälpa just dig. 

 

I det psykoterapeutiska arbetet tillämpar jag inslag från olika behandlingsinriktningar, bland annat relationell psykoterapi, affektfokuserad psykoterapi, ego state- terapi, DBR och jag arbetar även med resursaktiverande metoder. Jag använder mig också av metoden EMDR, som först och främst är en metod för traumabearbetning, men som därutöver kan vara till hjälp för bearbetning av många olika upplevelser och svårigheter och bidra till förändring, läkning och integrering. Bland annat används EMDR framgångsrikt vid behandling av olika typer av ångesttillstånd och depressiv problematik, samt mer allmänt för att möjliggöra förändring på olika områden.

 

Jag använder ibland inslag av kognitiv beteendeterapi (KBT) för behandling av viss typ av problematik. 

Du som upptäckt mönster hos dig själv och i din vardag som du vill förändra kan få hjälp att förstå varför det blir som det blir och att uppnå de förändringar som du önskar. Det kan exempelvis handla om att du alltid eftersträvar perfektion och därför blir utmattad, att du ofta hamnar i konflikt med dina arbetskamrater, att du skjuter upp saker för länge eller undviker att komma någon nära.

 

Effektiv psykoterapi leder till ökad självkännedom samt en mer djupgående utveckling, vilket ger ökad frihet och möjlighet att välja istället för att agera utifrån invanda mönster. 

31fa7e66-418a-446c-b9e0-7aa94cd3bd4f.JPG

Stöd och coachning

I perioder kan livet vara svårt, även för den som i vanliga fall oftast mår bra. Jag tar emot personer som behöver stöd, exempelvis i samband med svåra livshändelser såsom en skilsmässa eller förlust av anhörig. Även den som behöver professionell coachning för att nå förändring i tillvaron, till exempel vad gäller yrke eller andra vägval i livet, kan få hjälp. 

Contact
bottom of page