top of page

Vad innebär titlarna legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och certifierad EMDR - terapeut?

Legitimerad psykolog

En legitimerad psykolog har genomgått psykologutbildning vid högskola eller universitet och därefter fullgjort praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). Under PTP- året arbetar psykologen under handledning och kan därefter bli godkänd för psykologlegitimation. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och borgar för att psykologen har kompetens för de arbetsuppgifter som yrket omfattar, och att den vård som tillhandahålls är patientsäker. För mer information hänvisas till Sveriges Psykologförbund


Legitimerad psykoterapeut

En legitimerad psykoterapeut har genomgått vidareutbildning på området psykoterapi efter genomgången grundutbildning (exempelvis psykologutbildning). Psykoterapeututbildningen är alltså en påbyggnadsutbildning som borgar för ytterligare kompetens med avseende på psykoterapeutisk behandling. Legitimerade psykoterapeuter, liksom legitimerade psykologer, står under Socialstyrelsens överinseeende. Du ska kunna känna dig trygg med att psykoterapeuten har kompetens för att genomföra psykoterapeutisk behandling på avancerad nivå. För mer information, klicka här

Certifierad EMDR - terapeut

En certifierad EMDR - terapeut har genomgått utbildning i metoden EMDR, därefter arbetat minst några år med metoden under handledning och därefter (om kvalitetskraven är uppfyllda) blivit godkänd för certifiering. Certifieringen är således ett bevis för hög klinisk kompetens. För mer information om EMDR som behandlingsmetod hänvisas till EMDR Sverige

bottom of page